17/10/10

V Folkhivern a Sueca


Un any més, l'associació cultural AULA DE MÙSICA TRADICIONAL DE SUECA, per mitjà del grup TIRA-LI FOLK, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, volen apropar al públic la música amb arrels , en formats i espais diversos .Aquest festival tindrà lloc els dies 25-26 i 27 de març del 2011.

Les propostes seran valorades, a més de la qualitat de les mateixes, intentant equilibrar escenaris (cercavila o itinerant , concert , ball, carrer o interior) i públic destinatari (adults, infantils , tots el públics)

FITXA d’inscripció al V FOLKHIVERN

25-26-27 març 2011

Grup:

Nom Comercial:

Núm. Components:

Associació  Professional  Altres

Dades fiscals del grup:

Nom de qui factura:

Adreça:

CIF:

suporta IVA o IRPF ? IVA .....% IRPF .....%

web:

Representant:

Nom:

Telèfons:

correu-e:

Espai preferit:

 Itinerant  Escenari Tancat  Escenari Obert  Altres

Públic destinat:

 Adult  Infantil  Tots els públics

Tipus d'Espectacle:

 Cercavila  Ball  Concert  Taller

Així mateix es deurà aportar

· un dossier sobre el grup i activitat d'un màxim de 10 línies

· relació de membres i instrumentació corresponent

· 3 mp3 (sols per música)

· una fotografia digital del grup , espectacle o taller

· logotip del grup (si es té)

· fitxa tècnica de l'equip de so i llums (necessari o ideal)

· TALLERS: màxim d'alumnat i condicions d'aquest si cal

· allò que considereu oportú.

Les condicions econòmiques i tècniques són les següents:

.- Cada formació o activitat rebrà 65 € per component

(fins un màxim de 8 components )

.- Dieta de 15 € (dinar o sopar al lloc concertat)

.- Equip de so , llums , tècnics i escenaris per desenvolupar l'activitat.

.- Publicitat en cartellera , així com als mitjans locals i comarcals com a mínim.

.- La data límit per presentar les propostes és el 30 de novembre de 2010.

Si esteu interessades/interessats heu de remetre tota la documentació a folkhivern@gmail.com

Més informació: 619.087.643 (preferentment pels matins)